print this page

Bulgaria

????????? ?????? ?? ?????? ????????? ?? ?????????? ? ???????????? ??????, ???????? ? ?????????

  1. Посещенията на автентични и неавтентични обекти създават специални познавателни изживявания и възможности, различни от тези в класната стая. Едно посещение може също така да повиши „статута“ на даден предмет в очите на учениците, които виждат, че са ги извели от училище и от други предмети, за да направят посещението.

??? ?? ?? ????????? ?????????? ? ???????

Не може да има един единствен "правилен" начин на преподаване на даден предмет, нито идеална методология, която е подходяща за всички учители и ученици. Това, което се предлага тук, са практически насоки и съвети, които биха могли да се окажат полезни на учителите при изграждането на собствени учебни планове, отчитащи образователните потребности на отделните ученици.

???? ?? ?? ????????? ??????????

Целта на преподаването на всеки предмет е да се ангажира интелектуалното любопитство на учениците, за да се вдъхнови критично мислене и личностно израстване. Ето защо е от съществено значение учителите да осмислят причините, обосноваващи изучаването на съответния предмет.

Когато преподавателите внимателно преценяват подбудите за своите уроци по Холокоста, те с по-голяма вероятност ще изберат съдържание, което отговаря на интересите на техните ученици, а това ще осигури по-добро разбиране на сложната история.

????? ?? ??????????? ?? ?????????

Като цяло, преподаването на Холокоста си поставя за цел:

  1. Да повиши знанието за това безпрецедентно унищожение на хора.
  2. Да опази спомена за жертвите и пострадалите.
  3. Да насърчи преподавателите и учениците да размишляват върху моралните и духовни въпроси, породени от събитията по време на Холокоста, и тяхното приложение в днешния свят.

Тези цели могат ясно да се видят в следните дефиниции на Холокоста:

?????????? ?? ???????????? ???????????? ????? ?? ?????????

Декларация на Стокхолмския международен форум за Холокоста

Членовете на Международния алианс за възпоменание на Холокоста са привързани към Декларацията на Стокхолмския международен форум за Холокоста, която гласи:

??????? ????????? ?? ???????? ? ??????????? ?? ?????????

Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста

На пленарната сесия на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), състояла се в Торонто на 10 октомври 2013 г., 31 държави-членки на МАВХ приеха "Работна дефиниция за отричане и изопачаване на Холокоста".

Subscribe to Bulgaria