print this page

Lithuania

Kod?l reikia mokyti apie Holokaust?

Kiekvieno dalyko mokymo uždavinys – skatinti mokinių intelektinį smalsumą, įkvėpti juos

kritiškai mąstyti ir tobulėti. Todėl labai svarbu, kad mokytojai apmąstytų pasirinkto dalyko

loginio pagrįstumo klausimus.

Kai mokytojai svarsto savo pamokų apie Holokaustą priežastis, tikėtina, kad jie pasirinks tokį

turinį, kuris atitinka mokinių interesus ir pateikia aiškesnį sudėtingos istorijos supratimą.

Šie argumentai gali paskatinti refleksiją, kodėl reikia mokyti apie Holokaustą:

Pages

Subscribe to Lithuania