print this page

Official Documents

??????? ??????????? ????????? ? ????????? ?????????

Принято 31 членом Международного альянса по сохранению памяти Холокоста (далее – IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance) 10 октября 2013 года в Торонто на Пленарной сессии организации.

Рабочее определение отрицания и искажения Холокоста было разработано экспертами IHRA в Комитете по антисемитизму и отрицанию Холокоста в сотрудничестве с представителями правительств-стран IHRA для применения в качестве рабочего инструмента.

????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ?????

ההגדרה הנוכחית מהווה ביטוי למודעות לכך שיש לקרוא תיגר על הכחשה וסילוף של השואה ברמה הלאומית והבינלאומית, ושיש לבחון אותה ברמה הגלובליתIHRA (הברית הבינלאומית לזיכרון השואה) מאמצת בזאת את הגדרת העבודה הבאה, שאינה מחייבת מבחינה משפטית, בתור כלי העבודה שלה.

Robocza definicja negacjonizmu i zniekszta?cania prawdy historycznej o Holokau?cie

Niniejsza definicja jest wyrazem przeświadczenia, że negowaniu Holokaustu i zniekształcaniu prawdy historycznej o tym wydarzeniu należy przeciwstawiać się i potępiać je na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz badać to zjawisko na poziomie globalnym. Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście przyjmuje następującą, prawnie niewiążącą, roboczą definicję jako swoje narzędzie pracy.

A holokauszttagadás és a holokauszttal kapcsolatos torzítások munkadefiníciója

A jelen definíció azt a meggyőződést fejezi ki, hogy a holokauszttagadás és a holokauszttal kapcsolatos torzítások jelenségeivel nemzeti és nemzetközi szinten kell szembeszállni és elítélni azokat. A kérdés globális szintű vizsgálatokat igényel. Az IHRA az alábbiakban a következő, jogilag nem kötelező érvényű munkadefiníciót fogadja el.

Définition pratique de la négation et de la distorsion de l’Holocauste

La présente définition est une expression de la conscience du fait que la négation et la distorsion de l’Holocauste doivent être contestées et dénoncées à l’échelle nationale et internationale, et doivent faire l’objet d’un examen au niveau mondial. L’AIMH adopte par la présente la définition pratique juridiquement non-contraignante suivante en tant qu’outil de travail.

Working Definition of Holocaust Denial and Distortion

IHRA’s 31 member countries adopted the “Working Definition of Holocaust Denial and Distortion” at IHRA’s Plenary meeting in Toronto on 10 October 2013.

The Working Definition of Holocaust Denial and Distortion was developed by IHRA experts in the Committee on Antisemitism and Holocaust Denial in cooperation with IHRA’s governmental representatives for use as a working tool.

Working Definition of Holocaust Denial and Distortion

Pages

Subscribe to Official Documents